Welkom op www.vanzeeland.nl

Publicaties
Bouwplaat Nieuwbouw BZK wonen & rijksdienst den Haag en het artikel: NTA 'hoogbouw'

Een bruikbaar en veilig/gezond/brandveilig gebouw bouwen.

Praktijkboeken Bouw Besluit adviescentrum.

Transformatiewijzers van kantoren.

Overige Publicaties:
- Building Balance Audit System ( BBasys )
- Adaptables and Performance Based Building Information
- Changing Roles: New Roles, New Challenges
- Architectural Management in the Digital Arena
- Transformatie van kantoorgebouwen Thema's,actoren,instrumenten en projecten
- Praktijkboek(en) Bouwbesluit ( 1992 - 2003- 2005 - 2012 )

Publiciteit
- Televisie debat 'Megaprovincie'
'Weinig tegenspraak voor minister bij debat megaprovincie'

- Renovatie Domkerk, Utrecht, in glas en staal
'Utrechtse Dom verdient alsnog een stevig schip'

Congres Bijdragen
KvK Amersfoort, Stichtse overloop, December 2004/Mei 2005
KvK Utrecht, een nieuwe visie op de oostrand van de Randstad, Mei 2005