Welkom op www.vanzeeland.nlWellicht weten wij wat u weten wilt!
Het domweg toepassen van bouwbesluit kost de opdrachtgever geld!
Het niet of niet goed toepassen kost alle betrokkenen tijd en geld!
Het optimaal toepassen levert uiteindelijk geld en vaak ook tijd op!

Wellicht weten wij wat u weten wilt! In een dynamische omgeving zoals die van u is het een grote spanning om alle benodigde kennis te verkrijgen. Het bouwbesluit adviescentrum stelt zijn kennis beschikbaar voor uw activiteiten en verzorgt daarnaast het docentschap van de onderstaande cursussen.

Voor bouwvragers:
- Advisering over integrale toepassing van de technische bouwregeling in concrete oplossingen (optimalisering0
- Toetsing vooraf van concept bouwaanvragen
- Bouwbesluit rapportages per project
- Bouwaanvraag tekenwerk (uitbesteding/detachering)

Voor Nederlandse Gemeenten:
- Toetsing bouwvergunningaanvragen op basis van uitbesteding en of detachering. (ontvankelijkheid/bouwbesluit toetsing)
- RO/bewaarschriften/procedures
- Toezicht uitvoering
- Gebruiksvergunningen (incl. kamerverhuur beleid)

BouwBesluit Adviescentrum
Hiermee verrichten wij sinds 1992 werkzaamheden verband houdend met het bouwbesluit dat sinds deze datum landelijk van kracht is.
- de voorbereiding van bouwaanvragen voor andere architectenbureau's en derden.
- de beoordeling van bouwaanvragen in opdracht van gemeenten*

*de werkzaamheden worden verricht op projectbasis of in het kader van kennisoverdracht.

Hier worden alle overige advieswerkzaamheden uitgevoerd zoals:
- Pronorm/NNI Bouw/Delft
- CEN/BTS1/PNR/Brussel
- Centrale Overheid/Den Haag
- Volkshuisvesting/Stedebouw
- Gemeentelijk interim-management
- CAD/ Plot services- Soest
- fed. M.K.B.

Het adviescentrum verricht sinds oktober 1992 werkzaamheden verbandhoudend met het bouwbesluit dat sinds deze datum landelijk van kracht is.
1a. - de voorbereiding van bouwaanvragen voor andere architectenburo's en derden.
1b. - de beoordeling van bouwaanvragen in opdracht van gemeenten.

Werkzaamheden in het kader van kennisoverdracht:
- VROM (BB cursus alg.)
- Bestuursacademie (bijscholing)
- NNI opleidingen (brandveiligheid)
- BOB opledingen Bouwcentrum (BB modulen)
- Ned. Studie Centrum
- Vermande Studiedagen (brandveiligheid/Bizza)
- Stadswerk
- COB
- TU Eindhoven
- BNA kring(en)
- Misset
- NVOB/Hibin

Naast het verzorgen van veel illustraties in cursusmateriaal t.b.v. bovengenoemde cursussen is tevens meegewerkt aan onderstaande publikaties:
- "Vrijindeelbaarheid"(brochure VROM)
- Help desk (VROM)
- Beginselen van de bouwregelgeving (SDU)
- Architecten Vademecum
- "het bouwbesluit belicht"(column in stadswerk)
- Ahrend BB schriber module

Fundamenteel ondezoek:
- Onderzoek wordt verricht naar de invloed van het BB op contractstukken in de bouw.