Werkwijze van het bureau:

Het bureau is onafhankelijk en werkt zelfstandig. Vaak wordt echter ook desgewenst samengewerkt in vaste of losse netwerkverbanden met gespecialiseerde collega adviseurs en/of andere soorten teamleden. Een orienterende eerste intake gesprek bij wijze van kennismaking is in beginsel vrijblijvend.

Helpdesk service:
Het eerste contact via de telefonische helpdesk service (inclusief een directe beantwoording van de vraag tijdens dit contact) is eveneens gratis. Vervolgens worden eerst nadere zakelijke afspraken gemaakt over eventuele noodzakelijke werkzaamheden.

Zakelijke financiele verhoudingen:
Gewerkt wordt op uurbasis en/of binnen vaste aftespreken maximum budgetten dan wel voor vaste totaal bedragen. Eventueel op voorschot basis of op basis van nacalculatie. Alle bedragen zijn tenzij anders afgesproken exclusief btw en verschotten zoals bijkomende onkosten waaronder reiskosten.

Terug