Uitleg social media en digitale diversen:

- De telefoons hebben een voice mail.

- Linkedin is zeer uitgebreid zowel in historisch/ chronologisch opzicht als qua soorten activiteiten inclusief met vermelding van externe bronnen waaronder URLs en ISBN nr. en persoons- en organisatienamen.

- Het Twitter account wordt in principe alleen gebruikt voor het weergeven en eventueel vakmatige becommentarieren van de actualiteit voor zover relevant voor onze eigen werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

- Nieuwsbrieven : Deze bevatten als overzicht andere relevante actuele informatie die meer ruimte vragen.

- You Tube: Hierin worden/zijn korte filmpjes geplaatst van ca 2 min die samenhangende thematische informatie (gaan) bevatten.

- Kaart(en): Situering van locaties is daar terug te vinden met soms wat nadere info.

- Cartoons: Billy & Willy

Deze twee hardwerkende ambtenaren van BWT bespreken collegiaal de wereld van bouwkwaliteit en regelgeving en wat daar zoal te beleven is.

- In de Weblog wordt algemeen toegankelijke relevante informatie geplaatst die qua inhoudelijke tekst langer is dan een twitter bericht en die elders nog niet digitaal ontsloten of vindbaar is, veelal zal via de nieuwsbrief daarnaar verwezen worden.

Terug